SQL Ders36 - CONSTRAINTS


   SQL'de tablodaki verileri için özel kısıtlamalar belirtebilirsiniz. Bu kısıtlamalara contraints denilmektedir. Kısıtlamalar kolon seviyesinde veya tablo seviyesinde olabilir. Kolon seviyesindeki kısıtlamalar sadece kolonu kapsarken, tablo seviyesindeki kısıtılamalar tüm tabloyu kapsar.

SQL'de sıklıkla kullanılan kısıtlamalar (constraints)
  • NOT NULL Bir kolonun değerinin NULL olarak bırakılmamasını sağlar.
  • UNIQUE Bir kolondaki tüm verilerin farklı değerleri olmasını sağlar.
  • PRIMARY KEY NOT NULL ve UNIQUE kombinasyonudur. Her tablo için bir tane mevcuttur.
  • FOREIGN KEY Başka bir tablonun PRIMARY KEY'i geçerli tabloda FOREIGN KEY olarak adlandırılır.
  • CHECK Bir tablonun kolonlarının özel bir koşula bağlı olarak atanmasını sağlar. Örneğin, ilgili kolona 0'dan küçük sayılar girilememesi gibi.
  • DEFAULT Tabloya bir veri eklendiğinde ilgili kolona ait bir değer yoksa, hali hazırda bulunan DEFAULT değer kullanılır.
  • INDEX Veritabanına hızlı veri kaydetmek ve almak için indexleme yapar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Java Mini Proje 003 - İki Sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü Bulma (OBEB)

Eclipse Plugin Nasıl Kaldırılır ?

Java Mini Proje 001 - Bir Sayının Basamak Sayısını Bulma